Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

15:37
8030 6b4d 390
Reposted from654675674 654675674 viaplusgoniminus plusgoniminus

May 08 2019

19:44
1894 4ac3 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viawszystkodupa wszystkodupa

March 10 2019

16:56
1411 09ea 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin

March 04 2019

11:57
11:56
8371 fbe6 390
Reposted fromnoticeable noticeable viairmelin irmelin
11:56
 

February 28 2019

22:47
6251 d395 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:46
6243 883c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:46
6224 b246 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:46
3834 2527 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:44
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaoxygenium oxygenium
22:44
7637 25ba 390
Reposted frommisza misza viadezynwoltura dezynwoltura

February 24 2019

10:54
9709 d747 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
10:53
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
10:53
4906 e7d5 390
Reposted fromsheeponajeep sheeponajeep viazwariowalam zwariowalam
10:36

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viaprzeblyski przeblyski
10:36
6752 ff19 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viazwariowalam zwariowalam
10:35

February 15 2019

08:24
0919 cc53 390
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
08:23
1701 5221 390
Reposted fromseaweed seaweed viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...