Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

18:56
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
18:54
Łączyło ich coś rzadkiego i pięknego, a on nauczył się, że kobiety głęboko odczuwały miłość. Czuły miłość w sposób, którego Roland nigdy nie pojmował, jakby ich serca miały dodatkowe komory, nieskończone przestrzenie, w których miłość mogła  zamieszkań i nigdy nie odchodzić.
— Lauren Kate - "Zakochani"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
18:54
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaalliwantisyou alliwantisyou
07:16
9987 83dc 390
07:15
1564 9d37 390
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
07:15
Nie wszystko zawsze będzie iść po mojej myśli i nie wszystko skończy się happy endem. Prawdziwe życie czasami jest gówniane i musimy jakoś sobie z nim radzić.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
06:04
The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacytaty cytaty

July 18 2017

12:53

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viazwariowalam zwariowalam
12:49
0919 ecbc 390
12:49
5277 ec55 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapeepingtom peepingtom
12:45
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viaprzeblyski przeblyski

July 17 2017

12:09
9002 e788 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viasmutnazupa smutnazupa
12:09
6685 bfa1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
12:08
7367 2e06 390
Reposted fromhagis hagis viaoxygenium oxygenium

July 15 2017

12:14
3792 ff4a 390
Reposted fromfatique fatique viaalliwantisyou alliwantisyou
12:11
12:09
6986 65c3 390
Reposted fromwindingroads windingroads vianiskowo niskowo

July 14 2017

09:37
5723 664a
Reposted frombruxa bruxa viadotkneszeptem dotkneszeptem
09:37
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viadotkneszeptem dotkneszeptem
09:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl