Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

18:44
3718 4942 390

thomkemeyer:

deep in the woods

Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba viairmelin irmelin
18:41
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawszystkodupa wszystkodupa
18:40
0898 e4c5 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viawszystkodupa wszystkodupa
18:39
9774 32cc 390
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa
18:39
6857 980b 390
18:39
3248 adf9 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viawszystkodupa wszystkodupa
18:39
2135 22fb 390
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viawszystkodupa wszystkodupa

May 12 2017

21:03
8001 a17b 390
Reposted frommisza misza viapromieniecienia promieniecienia
20:52
Odsuń swoje myślenie, bo ono tylko oszukuje.
Oszukańcze myśli niszczą od wewnątrz.
— Metallica - Spit Out the Bone
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
20:51
4268 91cb 390
Reposted fromthetemple thetemple viaphilomath philomath
20:50
0739 423c 390

Lovers and Lautrec by Joseph Lorusso

Reposted frommymajo mymajo viaphilomath philomath
20:46

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapannamakowa pannamakowa
20:39
Ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— szauklau.soup.
Reposted fromszauklau szauklau viapromieniecienia promieniecienia
11:13
Reposted fromuhuh uhuh viaprzeblyski przeblyski
11:13
1346 62f6 390
Reposted fromrivver rivver viaprzeblyski przeblyski
11:12
11:06
4730 6d64 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viairmelin irmelin
11:06
9683 5e1a 390
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
11:05
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
10:59
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl