Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

18:42
18:41
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani vianiskowo niskowo
18:29
8379 c5b0 390

asapscience:

Fibonacci all day, every day [http://bit.ly/2jiUBF6]

Reposted fromplan9 plan9 vianiskowo niskowo
17:47
a czego potrzeba ?
-znalezienia bratniej duszy.
kogoś kto postrzega świat tak samo jak Ty.
śmieje sie z tego samego
chce tego co Ty.
— The Mentalist
Reposted fromlike-a-star like-a-star vianiskowo niskowo
17:46
8316 c60e 390
Reposted frombeatkazz beatkazz vianiskowo niskowo
17:44
17:43
6201 129c 390
Reposted fromcarol91 carol91 viamarbra12 marbra12
17:36
5401 fb23 390
17:36
Powroty do rzeczywistości - zbyt ciężkie. 
17:36
17:35
9030 2ad7 390
17:35
0285 fc19
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa

February 26 2017

11:51
6369 4d58 390
Reposted frommslexi mslexi viazupelnie zupelnie
11:50
0600 922d 390
11:49
01:18

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaalliwantisyou alliwantisyou
01:08
3698 40d6 390
Reposted frompastelina pastelina vianiskowo niskowo

February 25 2017

18:56
1367 21e8 390
18:54
Pragnę czegoś więcej niż teraz, ale nie chciałbym zniszczyć tego, co mamy.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
18:54
I będzie mi tak cholernie dziwnie Jeśli spotkam cie na ulicy z inną kobietą Wiedząc że kiedyś kochałam cie ponad życie
Bo wszystko to co czujemy jest niczym innym jak nic nie wartym westchnieniem nad przeszłością.
— Zzz
Reposted frompure-bliss pure-bliss viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl