Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

22:09
22:07

May 26 2017

20:12
20:12
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viaalliwantisyou alliwantisyou
20:10
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
20:09
0441 8d21 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
20:08
0506 9372 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 22 2017

18:56
10:45
5080 7e4a 390

thriftinggogh:

Living the dream🌞🌸

10:44
2361 b8c7 390
Reposted frompulperybka pulperybka viabellthecat bellthecat
10:44
10:42
Każdy, absolutnie każdy człowiek na świecie ma w sobie coś, co wymaga uleczenia. Przebaczenia, akceptacji, ukochania. Ale aby tego dokonać, trzeba stawić czoła temu, czego najbardziej się boimy, aby przejść przez swoją „ciemną noc duszy” – po niej pojawia się olśniewająco piękny świt! Warto przez tę „ciemną noc duszy” przejść, aby na zawsze już siebie uwolnić i dokonać transformacji. Aby z larwy wykluł się motyl. Większość ludzi woli pozostać w formie larwy, w stanie hibernacji – ponieważ tak jest wygodniej, bezpieczniej i nie trzeba wykonywać wielkiej pracy. A przebudzenie się jest wielką pracą. Wymaga odwagi i wielkiej energii – wąż zrzuca starą skórę, z larwy wykluwa się motyl, a człowiek staje się przebudzony, świadomy.
— Agnieszka Maciąg
03:20
2065 f315 390
03:19
0071 08fb 390
Reposted frommrautyna mrautyna viaoxygenium oxygenium
03:19
03:19
9916 d6d3 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
03:18
5891 e2b2 390
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
03:18
5529 71ed 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
03:17
2411 87cf 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viairmelin irmelin
03:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl