Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

22:54
3546 1fe4 390
Reposted fromstroschek stroschek viaoutofmyhead outofmyhead
22:50
Reposted fromherrkammer herrkammer viaZircon Zircon
22:49
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viaTuptol Tuptol
22:49
3790 89d5 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaTuptol Tuptol
22:45
2086 9e5f 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaZircon Zircon
22:40
Mogłabym mieć każdego.
Ale nie każdy ma jego zapach, jego włosy, jego śmiech.
Nie każdy jest nim.
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
22:40
Skłamałabym mówiąc, że nic nie znaczysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
21:09
21:09
21:08
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie
— J. Żulczyk
15:24

February 13 2018

21:19
4581 03d2 390
Reposted frommiejmniej miejmniej viaalliwantisyou alliwantisyou
21:18
4228 584d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou
21:17
Kiedy już myślisz, że jako tako dogadałaś się z samą sobą, wygrywasz jakieś mniejsze bitwy w swojej głowie i wszystko zaczyna małymi krokami iść w dobrą stronę, nagle się budzisz. I chciałabyś zasnąć z powrotem, bo nie widzisz żadnego powodu dla którego miałabyś wstać, i zrobić te wszystkie niesamowite rzeczy o których myślałaś jeszcze kilka godzin wcześniej. Jesteś głodna więc wstajesz, robisz kilka rzeczy mechanicznie, myślisz o wyjściu do ludzi, ale lepszym pomysłem jest pójście spać, boli Cię głowa, to przecież idealne wytłumaczenie dla którego możesz przeleżeć połowę dnia. Chciałabyś zrobić wszystko, ale nie robisz nic, i znów głupio się tłumaczysz sama przed sobą, że jutro będzie inaczej.
Reposted frommaybeyou maybeyou viaalliwantisyou alliwantisyou
21:16
21:13
1055 59f3 390
21:10
3560 5145 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
21:09
2143 7373 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiskowo niskowo
21:08
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
21:07
6740 32ed 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl